อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง หางานอำนาจเจริญ สมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง หางานอำนาจเจริญ รับสมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง หางานอำนาจเจริญ สมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง หางานอำนาจเจริญ รับสมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อำนาจเจริญ Ø
หางานอำนาจเจริญ สมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานอำนาจเจริญ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163653 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 151702

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. อำนาจเจริญ ลืออำนาจ โคกกลาง
ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร
วางแผนและจัดฝึกอบรมเกษตรกร
ทำรายงาน สรุปข้อมูลโครงการ
ดูแลระบบการจัดการภายในของกลุ่มเกษตรกร และตรวจรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานการขอรับรอง
หางานอำนาจเจริญ รับสมัครงานอำนาจเจริญ : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานอำนาจเจริญ สมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ ฝึกงานอำนาจเจริญ งานชั่วคราวอำนาจเจริญ งานนอกเวลาอำนาจเจริญ งานประจำอำนาจเจริญ งานราชการอำนาจเจริญ งานต่างประเทศอำนาจเจริญ งานอื่นๆอำนาจเจริญ
หางานอำนาจเจริญ สมัครงานอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ ฝึกงานอำนาจเจริญ งานชั่วคราวอำนาจเจริญ งานนอกเวลาอำนาจเจริญ งานประจำอำนาจเจริญ งานราชการอำนาจเจริญ งานต่างประเทศอำนาจเจริญ งานอื่นๆอำนาจเจริญ